Proceso de admisión

O proceso de admisión ábrese no mes de marzo, infórmate para que o teu fillo ou filla forme parte do Colexio Plurilingüe «La Inmaculada» para o próximo curso escolar.

Podes ver o cole os martes de 17:15 a 19:00h con cita previa.

Admsion

Calendario para seguir o proceso de admisión e matricula

 • Reserva de praza ou renuncia no centro do 11  de xaneiro ao 8 de febreiro.
 • Presentación de postos vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 21 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, no caso de que sea solicitado polo centro: do 24 de marzo ao 6 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril.
 • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do seguinte da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo de reclamación ás listaxes definitivas: 1 mes a partir do día seguinte da súa publicación.
 • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
 • Formalización de matrícula en ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de formalización de matrícula para os alumnos de ESO: do 1 ao 10 de setembro.

– Cada alumno ou alumna só poderá presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que lle puideran corresponder.
– O alumnado ten garantía de permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá COMUNICALO AO MESMO TEMPO AO CENTRO DE ORIXE.
– O alumnado que ten reservada a praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

Prazas ofertadas para o vindeiro curso escolar 2022-2023

EDUCACIÓN INFANTIL

25
10
1

EDUCACIÓN PRIMARIA

8
2

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

8
6
10
10

Documentación a presentar

Documentación

 • DNI do neno ou da folla do Libro de Familia onde este apareza.
 • DNI dos de todos os membros da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta telemática.
 • Certificado de empadronamiento de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso 2021-2022 en todos os casos excepto os alumnos que piden praza para 4º de Educación infantil (3 anos).
 • Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e asinada polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio. Esta solicitude pódese tramitar a través da seguinte aplicación (admisión alumnado). Os impresos tamén están a vosa disposición na secretaría do Colexio.

Para acreditar situacións específicas

 • En caso de pais separados ou divorciados, sentencia de separación
 • Libro de familia numerosa
 • Certificado de minusvalía
 • Certificado do domicilio do centro de traballo.

Normativa

Normativa

 •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 •  ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDEN de 18 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (código de procedimiento ED550A y ED550B).

Contacta con dirección e secretaría

Dirección
Dona Rosa María García Otero
Secretaria
Dona Irene Estévez Costa

  Solicita Información
  Recibirá un correo electrónico de confirmación con el inicio de sesión, la contraseña y las instrucciones necesarias para nuestra aplicación en línea.
  Solicitar información
  1
  Enviar
  Apply Online
  2
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  YouTube
  RSS
  Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros que analizan o uso do mesmo coa finalidade de mellorar os nosos contidos e a súa experiencia de navegación. Se continua navegando entendemos que acepta o seu uso.