Actividades extraescolares

Actividades Extraescolares

Cada curso escolar as familias escollen no mes de setembro as actividades extraescolares en función das ofertadas polo centro. Se a demanda supera o mínimo esixido, a actividade será impartida nas instalacións do centro.

Gim-Ritm-1

Ximnasia Rítmica

Dende 4º Educación Infantil os alumnos e alumnas  poden participar nesta actividade onde o obxectivo último é desenrolar, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo mediante o uso de pelotas, cintas, aros e mazas.

Robótica

Esta actividade está dirixida a todos os alumnos e alumnas a partires de 1º de Educación Primaria. Nela os alumnos aprender a desenvolverse no mundo da programación e do deseño de figuras automatizadas.

Natación

Levada a cabo na Piscina Municipal de Ponteareas, pódense apuntar todos os alumnos dende 5º Educación Infantil e practicar así un deporte dos mais completos.