Actividades extraescolares

Actividades Extraescolares

Cada curso escolar as familias escollen no mes de setembro as actividades extraescolares en función das ofertadas polo centro. Se a demanda supera o mínimo esixido, a actividade será impartida nas instalacións do centro.

Gim-Ritm-1

Ximnasia Rítmica

Dende 4º Educación Infantil os alumnos e alumnas  poden participar nesta actividade onde o obxectivo último é desenrolar, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo mediante o uso de pelotas, cintas, aros e mazas.

Robótica

Esta actividade está dirixida a todos os alumnos e alumnas a partires de 1º de Educación Primaria. Nela os alumnos aprender a desenvolverse no mundo da programación e do deseño de figuras automatizadas.

Natación

Levada a cabo na Piscina Municipal de Ponteareas, pódense apuntar todos os alumnos dende 5º Educación Infantil e practicar así un deporte dos mais completos.

Descubre o noso centro

Our School is an independent day school set in beautiful grounds at
Sommerson Bay, some three miles south of the City of California.
Mónica Carrera
Actividades extraescolares
Mónica Carrera
Saídas didácticas
Mónica Carrera
Conmemoracións