Exames finais Xuño

Exames finais xuño

XOVES 13 DE XUÑO
9.00 - 11.30 Inglés
12.00 - 14.30 Lingua Española
VENRES 14 DE XUÑO
9.00 - 11.30 Matemáticas
12.00 - 14.30 Lingua Galega
LUNS 17 DE XUÑO
9.00 - 11.30 Bioloxía e Xeoloxía / Latín
12.00 - 14.30 Francés
16.20 - 17.10 Educación Física / Oratoria
17.10 - 18.00 Música
MARTES 18 DE XUÑO
9.00 - 11.30 Xeografía e Historia
12.00 - 14.30 Física e Química / Economía
MÉRCORES 19 DE XUÑO
9.00 - 11.30 Tecnoloxía
12.00 - 14.30 Plástica / Relixión