Xefa de Estudos

DSC00618

Mónica Carrera Martínez

Mónica Carrera Martínez é a xefa de estudos dende 2015.

Licenciada en Químicas imparte clase na etapa da ESO de Tecnoloxía e Matemáticas aplicadas.