Principios Pedagóxicos

Mónica Carrera

Principios pedagóxicos

Plurilingüismo


Dende o curso 2013-2014 o centro pertence á Rede de Centros Plurilingües de Galicia fomentado así entro os alumnos a aprendizaxe do inglés e do francés.

Novas Tecnoloxías


Todas as aulas contan con encerados dixitais e ordenadores, ademais o centro conta cunha aula de informática para facilitar ó acceso as Novas Tecnoloxías de todos os alumnos.

Proxectos


A participación da comunidade escolar en diferentes proxectos axuda aos alumnos a interiorizar os aprendizaxes de forma práctica.

Calidade Educativa


Mestres e profesores

  • Mestres e profesores con anos de experiencia no sector da educación.
  • O centro conta cun departamento de orientación cunha psicóloga clínica e unha especialista en audición en linguaxe e pedagoxía terapéutica para axudar aos nenos con algunha dificultade.

Alumnos matriculados

  • O centro posúe unha soa liña por curso estando ao completo na maioría dos cursos.

Publicacións

  • O centro edita cada curso 4 xornais dixitais para participar no concursos “El país digital”
  • Ao final de cada curso escolar publicamos a nosa revista “Xérmolo” onde se fai un resumo de todas as actividades e proxectos feitos pola comunidade escolar.
  • No ano 2010 o centro cumpriu 100 anos polo que a profesora de galego Chus Iglesias recompilou nun libro a historia do centro nestes anos.

Proxectos

  • O centro participa en diferente proxectos entro os que destacan:

O coidado do medio ambiente co Proxecto Voz Natura

O fomento da actividade Física co Programa “Xogade”