Neste espazo poderás consultar os diferentes blogs que as profesoras do centro elaboran para ampliar coñecementos.

Neles encontrarás ademáis información relevante acerca de datas de exames, exercicios para practicar ou información relevante da materia para aclarar posibles dúbidas.