Organización do centro

A Fundación Félix Rodríguez González

O Padroado da Fundación Félix Rodríguez González foi constituído o 25 de Abril de 1985.  É o órgano encargado de supervisar todas as xestións docentes e administrativas levadas a cabo no colexio.

Está constituído polos seguintes membros:

  • Delegado de Educación da Provincia de Pontevedra
  • Alcalde de Ponteareas
  • Xuíz de Ponteareas
  • Notario
  • Cura Párroco
  • Director/a do colexio
  • Presidente da Asociación de Alumnos

Para regular a súa constitución, funcionamento e finalidade aprobáronse con data 10 de setembro de 1985 os Estatutos da Fundación Félix Rodríguez González.

Nestes estatutos reafírmase o feito de que o Colexio Plurilingüe “La Inmaculada” é unha institución sen ánimo de lucro e, polo tanto, non xera ningún tipo de beneficio económico; a súa única razón de ser é levar a cabo un labor de servizo ao pobo de Ponteareas.

Equipo directivo

Rosa Mª García Otero
Directora
Mónica Carrera Martínez
Xefa de Estudos
Irene Estévez Costa
Secretaria

Mestres e profesores do centro

Trini Ocampo Pérez Titora de 4º Educación Infantil
Isaac Abalde García Titor de 5º Educación Infantil
Luisa hermida Solla Titora de 6º Educación Infantil
Erea Abalde Hermida Mestra de Inglés en Infantil
Mari Carmen Martínez Solla Titora de 1º Educación Primaria
Chus Martínez Pedrera Titora de 2º de Educación Primaria e mestra de relixión dende 2º ata 6º de Educación Primaria
Verónica Lemos Martínez Titora de 3º Educación Primaria e mestra de Arts and Crafts dende 1º a 3º de Educación Primaria
Irene Prieto Roget Titora de 4º de Educación Primaria e mestra de Educación Musical dende 1º ata 6º de Educación Primaria
María José Constantino Espiño Titora de 5º de Educación Primaria e mestra de Arts and Crafts dende 4º ata 6º de Educación primaria
Mila Covelo Carnero Titora de 6º de Educación Primaria e mestra de Educación Física dende 1º ata 4º de Educación Primaria
Erea Abalde Hermida Mestra de Inglés en 1º e 2º de Educación Primaria
Pedro Táboas Rivero Mestre de Educación Física dende 4º ata 6º de Educación Primaria
Josefa Muinelo Vázquez Mestra de Inglés dende 3º ata 6º de Educación Primaria
Ana Martínez Fernández Titora de 1º de ESO e profesora de Lengua e Literatura española dende 1º ata 4º de ESO e  profesora de Francés en 1º e 2º de ESO
Esther Alonso Mouriño Titora de 2º de ESO, profesora de Ciencias Sociais en 1º e 2º de ESO e profesora de Iniciación a Actividade Emprendedora e Empresarial en 4º de ESO
Susi Rodríguez Álvarez Titora de 3º de ESO e profesora de Bioloxía, Física e Química e Matemáticas Académicas en 3º e 4º de ESO
Chus Iglesias Veiga Titora de 4º de ESO e profesora de Francés en 3º e 4º de ESO e Latín en 4º de ESO
Mónica Carrera Martínez Xefa de Estudos e profesora de Tecnoloxía  e Matemáticas Aplicadas dende 2º ata 4º de ESO
Rosa María García Otero Directora e profesora de Xeografía e Historia en 3º e 4º de ESO
Pedro Táboas Rivera Profesor de Educación Física en 1º e 2º de ESO
Irene Estévez Costa Secretaria e profesora de Ciencias Naturais en 1º e 2º de ESO
Jacobo Garea Domínguez Profesor de Educación Física en 3º e 4º de ESO
Francisco Javier Quintas Alonso Profesor de Música en Educación Secundaria Obrigatoria
Almudena Carpintero Fernández  Profesora de Economía
Elisa García Domínguez Psicóloga

Mestra en Educación Primaria

María González Montero Mestra de Educación Primaria

Especista en Audición e Linguaxe

Especialista en Pedagoxía Terapéutica

Resolve as túas dúbidas

As titoras reciben ás familias nas horas asignadas para as titorías previa solicitude de cita.

Os profesores titores serán informados por escrito das faltas do alumnado para que poidan ser xustificadas.

O centro traballa cunha aplicación móbil a través da cal a familia recibe información acerca das ausencias, falta de traballo e circulares xerais do centro.