Blog do centro

Charla perigos en internet

Todos os anos dende o centro, solicitamos o chamado “Plan Director” ofertado pola Xunta que pretende acercar ao alumnado a cuestións relacionadas coa seguridade nos centros escolares e o seu entorno.

Nesta ocasión a charla que se impartiu no centro trataba sobre as novas tecnoloxías e acoso escolar e foi impartida por un membro do corpo da Guardia Civil de Ponteareas para todos o alumnado de ESO.