Matemáticas divertidas

Sumar, restar, multiplicar, dividir, traballar con fraccións, descompoñer… nunca foi tan sinxelo. O noso método de matemáticas manipulativas permite que os alumn@s dende 4º de Infantil adquiran a competencia matemática de xeito divertido.